Επιχειρήσεις

Όλοι γνωρίζουμε πόσο σημαντικό ρόλο παίζει η εργασία στην ζωή μας.

Οι ακόλουθες υπηρεσίες έχουν ως στόχο μία σειρά από ανεκτίμητα οφέλη. 

 

  • Επιλογή και Στελέχωση Θέσεων Εργασίας
  • Αξιολόγηση & Ενίσχυση Εργασιακής Ικανοποίησης & Αφοσίωσης
  • Εκπαίδευση & Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού
  • Ενδυνάμωση της Ομάδας (Team Building)
  • Παροχή Συμβουλευτικής στο Προσωπικό Επιχειρήσεων    

Οφέλη:

 

- βελτίωση της εταιρικής εικόνας/ ελκυστικότητας της επιχείρησης &  

  ικανοποίηση εργαζομένων

- ενίσχυση της αφοσίωσης στις αρχές και την στρατηγική της εταιρείας

- ανάπτυξη ικανοτήτων προσωπικού &  θέσπιση υγειών κινήτρων

- διευκόλυνση επικοινωνίας & αποφυγή συγκρούσεων

- βελτίωση εργασιακού περιβάλλοντος & ποιότητας εργασίας

- ενθάρρυνση νέων, πιο λειτουργικών αντιλήψεων & πρακτικών εφαρμογών

- αύξηση αποτελεσματικότητας & απόδοσης ανθρώπινου δυναμικού

- ανάπτυξη κουλτούρας προσανατολισμένης στην επιχειρησιακή ανάπτυξη

- ενίσχυση της προσαρμοστικότητας σε αλλαγές

- μείωση της επίβλεψης των εργαζομένων και κόστους

- ενθάρρυνση της αναγνώρισης, της υπευθυνότητας & της επιτυχίας

 

Διαδικασίες Υλοποιήσεις:

Τα παραπάνω επιτυγχάνονται μέσω ποικίλων τεχνικών, συμπεριλαμβανομένων ψυχομετρικών αξιολογήσεων, θεωρητικών εκπαιδεύσεων, διαδραστικών εργαστήριων, παιχνίδια ρόλων, συμβουλευτικής, ομάδων εργασίας.

Παροχή Συμβουλευτικής στο Προσωπικό Επιχειρήσεων

Πρόσφατες έρευνες αναδεικνύουν την επιβάρυνση της ψυχικής υγείας των Ελλήνων και τις ψυχοσωματικές δυσκολίες που γεννούν οι πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις. Είναι καταγεγραμμένο ότι οι προσωπικές δυσκολίες των εργαζομένων επιδρούν άμεσα και έμμεσα στο εργασιακό τους περιβάλλον, στην αποδοτικότητα τους, στις γνωστικές τους ικανότητες καθώς και στην συμβολή τους στην ομαδική δυναμική.

Η αυξανόμενη ανάγκη για συμβουλευτική υποστήριξη των εργαζομένων μπορεί να καλυφθεί μέσω των επιχειρήσεων παρέχοντας την δυνατότητα συναντήσεων με καταρτισμένο σύμβουλο ψυχικής υγείας/ ψυχολόγο.

 

 

Η Συμβουλευτική Διαδικασία:

-  αποσκοπεί στην αποκατάσταση της ψυχικής υγείας και την προώθηση της αυτογνωσίας

- συμβάλει στην αξιοποίηση των αποθεμάτων και των ικανοτήτων που διαθέτει το άτομο

- επιτρέπει στους ανθρώπους να συζητήσουν και να σκεφτούν τα προσωπικά τους θέματα, προκειμένου να ανακουφιστούν, να αποκτήσουν μεγαλύτερη κατανόηση και να βρουν διέξοδο στις δυσκολίες

- στοχεύει στην αντιμετώπιση και τη λύση συγκεκριμένων προβλημάτων, τη λήψη αποφάσεων, την αντιμετώπιση κρίσεων, τη βελτίωση των σχέσεων, τη διεργασία εσωτερικών συγκρούσεων

προωθεί τη θέσπιση και επίτευξη προσωπικών στόχων

- συντελεί στην βελτίωση της λειτουργικότητας και της ποιότητας ζωής 

- λειτουργεί προληπτικά για την αποφυγή ψυχολογικών διαταραχών

 

 

Η επιχείρηση που επενδύει στο ανθρώπινο δυναμικό της, παρέχει ένα μικρό χρόνο μέσα στις ίδιες τις εγκαταστάσεις της για ατομική Συμβουλευτική –και όχι για θεραπεία- για θέματα που απασχολούν τους ανθρώπους της (όπως οικογένεια, σχέσεις, αυτοεκτίμηση, οικονομικά κτλ). Η ανάγκη για την συγκεκριμένη παροχή τείνει να είναι πιο έντονη για τους εργαζόμενους ‘πρώτης γραμμής’ που επικοινωνούν καθημερινά με τους πελάτες της επιχειρήσεις. Οι οποίοι με την σειρά τους μπορούν να μεταλαμπαδεύσουν την ευεργετική επίδραση στους ίδιους τους πελάτες.


Τα οφέλη είναι πολλαπλά τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για την επιχείρηση:

 

     - βελτίωση της εικόνας της εταιρείας & της σχέσης ‘εργαζόμενου- επιχείρησης’

      - ενίσχυση της ικανοποίησης των εργαζομένων από την επιχείρηση & της δέσμευσης τους προς αυτήν ενθάρρυνση νέων, πιο λειτουργικών αντιλήψεων & πρακτικών εφαρμογών

     - βελτίωση εργασιακού περιβάλλοντος & ποιότητας εργασίας

        αύξηση της λειτουργικότητας και παραγωγικότητας του προσωπικού

 

 

Θα ήθελα να επισημάνω πώς τα στοιχεία και οι πληροφορίες που προκύπτουν από αυτή την διαδικασία είναι απόρρητα και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν εις βάρος των εργαζομένων.


Διαβάστηκε 2318 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 14 Μαρτίου 2012 12:04
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Δάσκαλοι
© Copyright© 2018 Μαρίνα Ρογάρη Ψυχολόγος (BSc, Dip, MSc)