Τρίτη, 06 Μαρτίου 2012 12:32

Επιχειρήσεις

Όλοι γνωρίζουμε πόσο σημαντικό ρόλο παίζει η εργασία στην ζωή μας.

Οι ακόλουθες υπηρεσίες έχουν ως στόχο μία σειρά από ανεκτίμητα οφέλη. 

 

 • Επιλογή και Στελέχωση Θέσεων Εργασίας
 • Αξιολόγηση & Ενίσχυση Εργασιακής Ικανοποίησης & Αφοσίωσης
 • Εκπαίδευση & Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Ενδυνάμωση της Ομάδας (Team Building)
 • Παροχή Συμβουλευτικής στο Προσωπικό Επιχειρήσεων    

Οφέλη:

 

- βελτίωση της εταιρικής εικόνας/ ελκυστικότητας της επιχείρησης &  

  ικανοποίηση εργαζομένων

- ενίσχυση της αφοσίωσης στις αρχές και την στρατηγική της εταιρείας

- ανάπτυξη ικανοτήτων προσωπικού &  θέσπιση υγειών κινήτρων

- διευκόλυνση επικοινωνίας & αποφυγή συγκρούσεων

- βελτίωση εργασιακού περιβάλλοντος & ποιότητας εργασίας

- ενθάρρυνση νέων, πιο λειτουργικών αντιλήψεων & πρακτικών εφαρμογών

- αύξηση αποτελεσματικότητας & απόδοσης ανθρώπινου δυναμικού

- ανάπτυξη κουλτούρας προσανατολισμένης στην επιχειρησιακή ανάπτυξη

- ενίσχυση της προσαρμοστικότητας σε αλλαγές

- μείωση της επίβλεψης των εργαζομένων και κόστους

- ενθάρρυνση της αναγνώρισης, της υπευθυνότητας & της επιτυχίας

 

Διαδικασίες Υλοποιήσεις:

Τα παραπάνω επιτυγχάνονται μέσω ποικίλων τεχνικών, συμπεριλαμβανομένων ψυχομετρικών αξιολογήσεων, θεωρητικών εκπαιδεύσεων, διαδραστικών εργαστήριων, παιχνίδια ρόλων, συμβουλευτικής, ομάδων εργασίας.

Παροχή Συμβουλευτικής στο Προσωπικό Επιχειρήσεων

Πρόσφατες έρευνες αναδεικνύουν την επιβάρυνση της ψυχικής υγείας των Ελλήνων και τις ψυχοσωματικές δυσκολίες που γεννούν οι πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις. Είναι καταγεγραμμένο ότι οι προσωπικές δυσκολίες των εργαζομένων επιδρούν άμεσα και έμμεσα στο εργασιακό τους περιβάλλον, στην αποδοτικότητα τους, στις γνωστικές τους ικανότητες καθώς και στην συμβολή τους στην ομαδική δυναμική.

Η αυξανόμενη ανάγκη για συμβουλευτική υποστήριξη των εργαζομένων μπορεί να καλυφθεί μέσω των επιχειρήσεων παρέχοντας την δυνατότητα συναντήσεων με καταρτισμένο σύμβουλο ψυχικής υγείας/ ψυχολόγο.

 

 

Η Συμβουλευτική Διαδικασία:

-  αποσκοπεί στην αποκατάσταση της ψυχικής υγείας και την προώθηση της αυτογνωσίας

- συμβάλει στην αξιοποίηση των αποθεμάτων και των ικανοτήτων που διαθέτει το άτομο

- επιτρέπει στους ανθρώπους να συζητήσουν και να σκεφτούν τα προσωπικά τους θέματα, προκειμένου να ανακουφιστούν, να αποκτήσουν μεγαλύτερη κατανόηση και να βρουν διέξοδο στις δυσκολίες

- στοχεύει στην αντιμετώπιση και τη λύση συγκεκριμένων προβλημάτων, τη λήψη αποφάσεων, την αντιμετώπιση κρίσεων, τη βελτίωση των σχέσεων, τη διεργασία εσωτερικών συγκρούσεων

προωθεί τη θέσπιση και επίτευξη προσωπικών στόχων

- συντελεί στην βελτίωση της λειτουργικότητας και της ποιότητας ζωής 

- λειτουργεί προληπτικά για την αποφυγή ψυχολογικών διαταραχών

 

 

Η επιχείρηση που επενδύει στο ανθρώπινο δυναμικό της, παρέχει ένα μικρό χρόνο μέσα στις ίδιες τις εγκαταστάσεις της για ατομική Συμβουλευτική –και όχι για θεραπεία- για θέματα που απασχολούν τους ανθρώπους της (όπως οικογένεια, σχέσεις, αυτοεκτίμηση, οικονομικά κτλ). Η ανάγκη για την συγκεκριμένη παροχή τείνει να είναι πιο έντονη για τους εργαζόμενους ‘πρώτης γραμμής’ που επικοινωνούν καθημερινά με τους πελάτες της επιχειρήσεις. Οι οποίοι με την σειρά τους μπορούν να μεταλαμπαδεύσουν την ευεργετική επίδραση στους ίδιους τους πελάτες.


Τα οφέλη είναι πολλαπλά τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για την επιχείρηση:

 

     - βελτίωση της εικόνας της εταιρείας & της σχέσης ‘εργαζόμενου- επιχείρησης’

      - ενίσχυση της ικανοποίησης των εργαζομένων από την επιχείρηση & της δέσμευσης τους προς αυτήν ενθάρρυνση νέων, πιο λειτουργικών αντιλήψεων & πρακτικών εφαρμογών

     - βελτίωση εργασιακού περιβάλλοντος & ποιότητας εργασίας

        αύξηση της λειτουργικότητας και παραγωγικότητας του προσωπικού

 

 

Θα ήθελα να επισημάνω πώς τα στοιχεία και οι πληροφορίες που προκύπτουν από αυτή την διαδικασία είναι απόρρητα και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν εις βάρος των εργαζομένων.


Τρίτη, 06 Μαρτίου 2012 12:32

Δάσκαλοι

Το σχολείο αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες επιρροής της ψυχικής υγείας του παιδιού και του εφήβου. Ο ρόλος του δασκάλου έχει πρωταρχική σημασία στην διαμόρφωση υγειών προσωπικοτήτων. 'Οπως είπε κι ο Ελβετός φιλόσοφος H.FAmiel μεταξύ άλλων «η τέχνη της διδασκαλίας περιλαμβάνει να ξέρεις τον τρόπο να προτείνεις.» Για να είσαι σε θέση να προτείνεις οφείλεις να γνωρίζεις. 

 • Ψυχοεκπαίδευση: Επιμόρφωση & Ενημέρωση σχετικά με την ψυχική υγεία, την διαδικασία μάθησης και την επικοινωνία μέσα στην τάξη
 • Εκπαίδευση στο συμπεριφοριστικό μοντέλο για την αντιμετώπιση δυσκολιών αγωγής και την προαγωγή της μάθησης και της καλής διάθεσης των παιδιών
Τρίτη, 06 Μαρτίου 2012 12:31

Γονείς

Ο ρόλος του γονέα είναι απαιτητικός κα πολυδιάστατος.

Εάν έχετε απορίες και νιώθετε πως χρειάζεστε καθοδήγηση μην διστάσετε να απευθυνθείτε σε κάποιον ειδικό.

Δώστε στον εαυτό σας, στο παιδί σας και την οικογένεια σας την φροντίδα που τους αξίζει.

 

 • Συμβουλευτική & Υποστήριξη γονέων
 • Βιωματικές Ομάδες γονέων
 • Εκπαίδευση γονέων για βελτίωση των γονεϊκών πρακτικών
 • Θεραπευτική Παρέμβαση (Parent- Child Game) για γονείς παιδιών με δυσκολίες συμπεριφοράς και υπερκινητικότητα καθώς και για την βελτίωση της ποιότητας σχέσης και επικοινωνίαςΤρίτη, 06 Μαρτίου 2012 12:31

Παιδιά & Έφηβοι

 • Αξιολόγηση Δυσκολιών & Δυνατοτήτων σε παιδιά και εφήβους
 • Θεραπευτικές Παρεμβάσεις που εμπεριέχουν αρχές και πρακτικές της Γνωσιακής και Συμπεριφοριστικής προσέγγισης
 • Δημιουργικό Παιχνίδι & Ψυχόδραμα για την ενίσχυση της έκφρασης, της αυτοεκτίμησης και των επικοινωνιακών δεξιοτήτων
 • Ομάδες Εφήβων
 • Πρόληψη- Προαγωγή Ψυχικής Υγείας & Ευημερίας


Η Ψυχολογική Αξιολόγηση Παιδιών & Εφήβων πρέπει να ακολουθεί μια αναπτυξιακή προσέγγιση και να περιλαμβάνει:

-Καταγραφή πλήρους ιστορικού από γονέα/ κηδεμόνα 

-Αξιολόγηση Νοητικής Κατάστασης του παιδιού

-Συνέντευξη παιδιού

-Σωματική Εξέταση (εάν υπάρχει ενδεχόμενο νευρολογικών παθήσεων ή κακοποίησης)

-Διαγνωστικές Δοκιμασίες Μάθησης & Γνωστική Εξέταση (μαθησιακές δυσκολίες)

Τρίτη, 06 Μαρτίου 2012 12:29

Ενήλικες

Χρειάζεται να διερευνήσετε θέματα που σας απασχολούν;

Επιθυμείτε να μοιραστείτε τις σκέψεις και τα συναισθήματα σας;

Σας προβληματίζει η συμπεριφορά σας, η συναισθηματική σας κατάσταση, οι σχέσεις σας ή ψυχοσωματικά συμπτώματα ;

Νιώθετε μεγάλη δυσφορία και παρατηρείται μείωση στην λειτουργικότητα σας;

Θέλετε να αλλάξετε πρακτικές που δεν σας βοηθούν ή σας δημιουργούν προβλήματα;

Ήρθε η ώρα να κάνετε κάτι γι’ αυτό!

 • Ατομική Συμβουλευτική
 • Σεμινάρια Αυτογνωσίας
 • Ομαδική Θεραπεία
 • Ψυχόδραμα

Ψυχόδραμα 

Εν αρχή…

Ο εμπνευστής και δημιουργός του Ψυχοδράματος υπήρξε ο ψυχίατρος Jacob Moreno (1889- 1974)  ο οποίος έζησε και εργάστηκε σε Αυστρία και ΗΠΑ. Στα πάρκα της Βιέννης παρακολουθούσε το παιχνίδι των παιδιών και διέκρινε ιδιότητες και τεχνικές τις οποίες ενσωμάτωσε στην δική του φιλοσοφία και θεραπευτική πρακτική. Ο αυθορμητισμός, η αυθεντικότητα και η δημιουργικότητα αποτελούν τους βασικούς άξονες του Ψυχοδράματος. Το άτομο εκπαιδεύεται να αντιμετωπίζει την ζωή με αυθορμητισμού και δημιουργικότητα. Μαθαίνει να δημιουργεί μέσα από τον εαυτό του -το σώμα & τον λόγο- και την ομάδα και έτσι γίνεται δημιουργός της ίδιας του της ζωής.

Εφαρμογή

Το Ψυχόδραμα, πέρα από τις θεραπευτικές του ιδιότητες, αγγίζει τις διαστάσεις μιας φιλοσοφικής θεώρησης. Χρησιμοποιείτε τόσο σαν θεραπευτική προσέγγιση και παρέμβαση στην ψυχοπαθολογία όσο και ως μέθοδος αυτογνωσίας και ευαισθητοποίησης σε ποικίλα θέματα. Παράλληλα έχει εξελιχθεί ως εργαλείο διδασκαλίας και εφαρμόζεται σε ποίκιλλα πλαίσια (θεραπευτικά, εκπαιδευτικά, εργασιακά, καλλιτεχνικά) σε όλο τον κόσμο.

Απευθύνεται

σε παιδιά, εφήβους και ενήλικες ανεξαρτήτως συμπτωματολογίας, κουλτούρας, και κοινωνικοοικονομικού επιπέδου. 

Θεωρία των Ρόλων

Σύμφωνα με την ανάλυση ρόλων το άτομο υιοθετεί ποικίλους ψυχολογικούς ρόλους. Ορισμένοι από αυτούς είναι ‘προοδευτικοί’, το βοηθούν δηλαδή να εξελίσσεται και να ζει αρμονικά, ενώ άλλοι ρόλοι είναι δυσλειτουργικοί, το αποδιοργανώνουν και το εμποδίζουν να ζήσει όπως επιθυμεί. Παράλληλα υπάρχουν ρόλοι που είναι υπερανεπτυγμένοι και μπορεί χρειάζεται να μετριαστούν, ενώ άλλοι χρειάζεται να ενισχυθούν.

Η κοινωνιομετρία

Ο Moreno εισήγαγε αυτό τον όρο για να περιγράψει την ανάλυση της δυναμικής των σχέσεων. Μέσω της κοινωνιομετρίας εξετάζεται ο τρόπος με τον οποίο το άτομο σχετίζεται με τους γύρω του. Χρησιμοποιείτε συχνά ως εργαλείο για την αύξηση της συνοχής της ομάδας και της δημιουργικής αλληλεπίδρασης των μελών.  

Το κοινωνιόδραμα

είναι μια ακόμα μέθοδος δράσης (action method) η οποία βασίστηκε στην φιλοσοφία και την μεθοδολογία του Jacob Moreno. Εδώ η ομάδα εστιάζει σε πιο οικουμενικά θέματα που αγγίζουν όλα τα μέλη και ο πρωταγωνιστής είναι η ομάδα στο σύνολο της και συχνά η κοινωνία.

Διαδικασία

Μέσα από διάφορες τεχνικές, παιχνίδια και ασκήσεις ο θεραπευμένος επεξεργάζεται το υλικό του βιωματικά σε ατομικό, είτε συνηθέστερα σε ομαδικό επίπεδο.

Συχνά η ομάδα επικεντρώνει την ενέργεια της σε ένα μέλος, τον λεγόμενο πρωταγωνιστή, ο οποίος εξερευνά/  διεξοδικά ένα συγκεκριμένο θέμα που τον απασχολεί. Η  διερεύνηση αυτή γίνεται μέσω της εκδραμάτισης σκηνών από την πραγματική ή φαντασιακή ζωή του πρωταγωνιστή (εσωτερικευμένες εικόνες) από το παρόν, το παρελθόν αλλά και το μέλλον. Πολλές φορές η εκδραμάτιση μιας ιστορίας εμπεριέχει την ολοκλήρωση μιας ‘ημιτελούς κατάστασης’ (unfinished business).

Η υπόλοιπη ομάδα λειτουργεί υποστηρικτικά ενσαρκώνοντας διάφορους ρόλους (π.χ. υπαρκτά ή  φανταστικά πρόσωπα, συναισθήματα) από την ζωή του πρωταγωνιστή. Σε ατομικές συνεδρίες χρησιμοποιούνται διάφορα αντικείμενα που αντιπροσωπεύουν μια σειρά ρόλων.

Ο πρωταγωνιστής καλείται να πειραματιστεί δοκιμάζοντας εναλλακτικές αντιδράσεις σε καταστάσεις οι οποίες τον δυσκολεύουν. Έτσι αναπτύσσει και εφαρμόζει ένα νέο ρεπερτόριο δεξιοτήτων το οποίο συμβάλλει στην διεύρυνση της προσωπικότητας του

Κάθε Ψυχοδραματική συνεδρία ολοκληρώνεται με το μοίρασμα κατά την διάρκεια του οποίου τα μέλη μοιράζονται τα συναισθήματα τους, τις σκέψεις τους, ανταλλάσουν τις εμπειρίες τους και πιθανόν κάποια συμπεράσματα. Με αυτό τον τρόπο ‘πλαισιώνουν’ την δουλειά που έλαβε χώρο.

Η όλη διαδικασία διευθύνεται από τον συντονιστή της ομάδας, ο οποίος είναι εκπαιδευμένος θεραπευτής.     

Τεχνικές

Παιχνίδια ρόλων, γραμμή ζωής, εικαστικές δημιουργίες, ζέσταμα, ντουμπλάρισμα- doubling, καθρέπτης, συγκεκριμενοποίηση,  μεγέθυνση, ‘από μηχανής θεός’, προβολή στο μέλλον, μονόλογος, παρουσίαση ονείρου, βινιέτες.

Κάθαρση

Η απελευθέρωση  συσσωρευμένων και καταπιεσμένων συναισθημάτων μέσω της εκδραμάτισης της κατάστασης που προκάλεσε την ένταση, την δυσκολία ή την σύγκρουση είναι ένα από τα ζητούμενα του θεραπευτικού Ψυχοδράματος.

Για τους έφηβους και ενήλικες θεραπευμένους εξίσου σημαντική με την συναισθηματική έκφραση και εκτόνωση είναι και η γνωστική επεξεργασία και διαχείριση του υλικού, η οποία εμπεριέχει την ενδοσκόπηση, την επίγνωση, συνειδητοποίηση, και την μετατροπή του υποσυνείδητου σε συνειδητό, με αποτέλεσμα την θετική αλλαγή.     


Στόχοι/ Οφέλη

 

 •        διεύρυνση της αντίληψης του ατόμου για ότι συμβαίνει μέσα και γύρω του
 •    συνειδητοποίηση & έκφραση συναισθημάτων, συμπεριφορών, σκέψεων, αντιλήψεων, συγκρούσεων
 •        συνειδητοποίηση της διαδικασίας εδραίωσης  δυσλειτουργικών πιστεύω
 •   επανεξέταση των ψυχολογικών ρόλων και στάσεων του ατόμου και η υιοθέτηση νέων πιο λειτουργικών πρακτικών
 •       ανάπτυξη νέων λειτουργικών δεξιοτήτων και ψυχολογικών ρόλων
 •         αναπλαισίωση σχέσεων & βελτίωση της ποιότητας των σχέσεων του ατόμου και του τρόπου που συνδέεται τόσο με τους ανθρώπους όσο και με καταστάσεις στην ζωή του 
 •    ενθάρρυνση υγειών προσωπικών στόχων και επιθυμιών, καθώς επίσης και  διερεύνηση των εμποδίων και των συγκρούσεων που το εμποδίζουν να τους υλοποιήσει
 •    ανάπτυξη της ομαδικότητας, της ενσυναίσθησης, του σεβασμού και της αλληλεγγύης 
 •            ενίσχυση της ευελιξίας του ατόμου
 •       εξοικείωση με την κίνηση, το σώμα, της αυτοεικόνας 
 •      συντονισμός σκέψης- συναισθήματος- συμπεριφοράς
 •       ενίσχυση της αυτοεκτίμησης, αυτοπεποίθησης και της εμπιστοσύνης 
 •       ανάπτυξη της αίσθησης του εαυτού και της προσωπικής ταυτότητας
 •     η αλλαγή στο άτομο μεταλαμπαδεύεται  λειτουργώντας ευεργετικά και για τους οικείους του μέσω των συστημικών δυναμικών

 

 Η προσωπική μου Ψυχοδραματική πορεία

Η πρώτη μου επαφή με το Ψυχόδραμα έγινε το Σεπτέμβριο του 2002 στο πλαίσιο της κλινικής πρακτικής μου με την συμμετοχή μου σε μια ομάδα για ένα χρόνο. Η επίσημη πενταετής εκπαίδευση μου στο ΨΥΚΑΠ ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2005 με βασικό εκπαιδευτή τον Κωνσταντίνο Λέτσιο.  Παράλληλα σημαντικοί και αγαπημένοι δάσκαλοι μου στο Ψυχόδραμα είναι η Σμαρούλα Παντελή, ο Max Clayton, η Marcia Karp, η Judith Teszáry, η Christine Hosking, η Sandra Jay- Wooding, η Nancy Piercy.

Η εμπειρία μου στην εφαρμογή του Ψυχοδράματος έλαβε χώρο σε ιδιωτικά και δημόσια πλαίσια, σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο, σε παιδιά και ενήλικες. Ο συντονισμός θεραπευτικών ομάδων, σεμιναρίων και ημερίδων αυτογνωσίας ξεπερνά τις 1400 ώρες και έχει πραγματοποιηθεί στην Μονάδα Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης του Αιγινήτειου Νοσοκομείου, στο Κέντρο Πρόληψης του Δήμου Γλυφάδας και στο Ινστιτούτο Ανθρωπίνων Σχέσεων & Επικοινωνίας.

Πολλοί αποκαλούν το Ψυχόδραμα ως πρόβα για την ζωή αφού προσφέρει ένα ασφαλές πλαίσιο στο οποίο το άτομο έχει την δυνατότητα με ασφάλεια να πειραματιστεί, να δοκιμάσει και να εφαρμόσει τις κατευθύνσεις  εκείνες που το ίδιο επιθυμεί. Το άτομο ‘προπονείτε’ ώστε να ζει σε συμφωνία με τα συναισθήματα του, το σύστημα αξιών του και τις προθέσεις του. 

© Copyright© 2018 Μαρίνα Ρογάρη Ψυχολόγος (BSc, Dip, MSc)